• Xếp theo:
Mua Bộ dụng cụ học tập Deli

Mua Bộ dụng cụ học tập Deli

Mã SP: 87243

45,000đ
Mua Mô hình huyệt vị tai

Mua Mô hình huyệt vị tai

Mã SP: 87234

350,000đ
Mua Mô hình thực hành tiêm trong da

Mua Mô hình thực hành tiêm trong da

Mã SP: 87231

3,200,000đ
Mua Mô hình giải phẫu tử cung

Mua Mô hình giải phẫu tử cung

Mã SP: 87229

950,000đ
Mua Mô hình giải phẫu tim phổi

Mua Mô hình giải phẫu tim phổi

Mã SP: 87226

2,100,000đ
Mua Mô hình giải phẫu hệ cơ

Mua Mô hình giải phẫu hệ cơ

Mã SP: 87222

1,200,000đ
Mua Mô hình đặt nội khí quản

Mua Mô hình đặt nội khí quản

Mã SP: 87216

8,500,000đ
Mua Mô hình huyệt vị bàn tay

Mua Mô hình huyệt vị bàn tay

Mã SP: 87215

350,000đ
Mua Nẹp cố định cổ chân

Mua Nẹp cố định cổ chân

Mã SP: 87208

150,000đ
Mua Thước Parabol 1 Winq Ql-01

Mua Thước Parabol 1 Winq Ql-01

Mã SP: 87169

5,000đ

Back to top